040 688 225 [email protected]

EU Fondovi

Ponovljeni postupak – Grupa 6 – Nabava robe za opremanje proizvodnog pogona poduzeća ALFA CAR d.o.o.

Prilozi

Dokumentacija za nadmetanje Grupa 6 – ponovljeni postupak

Obavijest o nabavi ponovljeni postupak