040 688 225 [email protected]

EU Fondovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija proizvodno – poslovne zgrade i izgradnja poslovne zgrade s ciljem ostvarenja razvojnih mogućnosti poduzeća

Kratki opis projekta: Poduzeće ALFA CAR d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.05.0272. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija proizvodno – poslovne zgrade i izgradnja poslovne zgrade s ciljem ostvarenja razvojnih mogućnosti poduzeća“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ referentne oznake KK.03.2.1.05.

Cilj projekta: Cilj projekta je unaprjeđenje poduzetničke aktivnosti provedbom ulaganja u rekonstrukciju proizvodnog pogona poduzeća i izgradnju poslovne zgrade  te opremanje proizvodnog pogona poduzeća, kao i  poboljšanje kompetentnosti poduzeća ulaganjem u edukaciju djelatnika i dodatnim zapošljavanjem.

Očekivani rezultati projekta:

  • Dograđen i moderniziran proizvodni pogon poduzeća
  • Poslovni objekt poduzeća i proizvodni pogon opremljeni najsuvremenijom opremom
  • Povećani prihodi od prodaje na domaćem i stranim tržištima
  • Povećanje broja zaposlenih
  • Provedena edukacija djelatnika

Ukupna vrijednost projekta: 32.387.904,62 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 13.545.442,31 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 15.01.2018. do 15.05.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Sulejmani, direktor  (tel. +385 40 688 225, e-mail: [email protected])

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 .

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika ALFA CAR  d.o.o.